АКАДЕМИЯИ МУҲАНДИСИИ
ТОҶИКИСТОН

Ссылка

Пример

  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides

Роҳбарон (2014-11-04)

АКАДЕМИЯИ МУҲАНДИСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (АМҶТ)

 Руйхати маҷаллаи роҳбарикунанда

 

Ному насаб Вазифа дар АМЧТ Унвон, дарачаи илми

Чои кори асосй ва вазифа

1

Катаев Амир Хабибович

Раиси АМЧТ Узви пайвастаи АМЧТ, АМБ,Узви вобастаи АИ ЧТ,Доктори илмхои иктисодиёт профессор Кумитаи Мачлиси Олии ЧТ оид ба саноат, энергетика ва сохтмон, раис

2

Каримов Фаршед Хилолович

Муовини РаисиАМЧТ Узви пайвастаи АМЧТ, АМБДоктори илмхои физика ва риёзиёт

Институти геология, сохтмони ба заминчунби тобовар ва сейсмологияи АИ ЧТ, мудири лаборатория

3

Обидов Фатхулло Убайдович

Саркотиби АМЧТ Узви вобастаи АМЧТ, АМБ,Доктори илмхои химиё

Шуъбаи маводшиносии АИ ЧТ, мудир

4

Абдусаматов

Мунимчон Абдусаматович

Узви раёсат Узви пайвастаи АМЧТ, АМБ,Номзади илмхои техники

Институти масоили оби, гидроэнергетика ва экология, ходими пешбаранда

5

Нуралиев Камол Нуралиевич

Узви раёсат Узви пайвастаи АМЧТ, узви вобастаи АМБ

Институти масоили оби, гидроэнергетика ва экология, ходими пешбаранада

6

Садыков Хисрав Ризаевич

Узви раёсат Узви пайвастаи АМЧТ, АМБ,Номзади илмхои техники

Донишгохи техникии Точикистон ба номи М.С. Осими, профессор

7 Сироджев Бахром Сироджевич Узви раёсат Узви пайвастаи АМЧТ, АМБ,Номзади илмхои техники

Раиси ветеранхои энергетикаи Точикистон

 

Эъзох:

АМЧТ — Академияи Мухандисии Чумхурии Точикистон

АИЧТ — Академияи Илмхои Чумхурии Точикистон

АМБ — Академияи Мухандисии Байналмилали


Добавить комментарий